wtorek, 22 lipca 2014

Diagnoza pedagogiczna osoby e-wykluczonej

CKU Koszalin to szkoła dla dorosłych. Do szkoły przychodzą osoby w różnym wieku; od 18 do nawet 80. Taka rozbieżność w latach powoduje często większe zżycie się grup jednak osoby starsze mają problemy z obsługa komputerów. Umiejętności komputerowe potrzebne są do pozyskiwania informacji bieżących (plan lekcji, aktualności), budowania prac kontrolnych, a także zdobywania informacji związanych z nauczanymi przedmiotami.


1. Problem badawczy
W wrześniu, gdy ruszają nowe szkoły i kursy, do nauczycieli przedmiotów informatycznych zgłaszają się osoby, które na przedmiotach informatycznych w ogóle sobie nie radzą. Często siedzą przed komputerem po raz pierwszy.
We wrześniu 2013 roku po pierwszych zajęciach z przedmiotu „Informatyka” w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zgłosiła się do nauczyciela prowadzącego pani Anna Kowalska. Była bardzo zaniepokojona tym przedmiotem; „Z innych przedmiotów to ja się nauczę, ale na komputerze to ja nic nie umiem”.

2. Zastosowana metoda badawcza
Metodą badawczą w tej sytuacja był wywiad z panią Anną.
  • Czy kiedykolwiek pracowała Pani przy komputerze?
  • Czy umie Pani poruszać wskaźnik (strzałkę na monitorze) za pomocą myszki?
  • Czy była Pani już na jakimś kursie komputerowym?
  • Czy czuje Pani potrzebę pracy przy komputerze?
  • Czy uważa Pani, że Internet przydałby się Pani w życiu?
  • Czy ma Pani komputer i łącze internetowe w domu?
  • Czy w domu jest ktoś kto mógłby Panią wspomóc przy komputerze?
3. Przebieg i wyniki badania
Pytania, które zostały zadane pani Annie przedstawiły następującą sytuację.
Pani Anna ma w domu komputer jednak nie jest on przez nią używany. Komputer używa jej syn, który przyjeżdża do domu na weekendy, oraz jej mąż, który sprawdza w Internecie ważne dla niego informacje. Pani Anna nie korzysta z komputera, bo w ogóle nie umie na nim pracować. Myszka stanowi dla niej duże wyzwanie.
Problem pani Anny polega na tym, że boi się komputera i nie widzi sensu korzystania z niego. Nie widzi też sytuacji, w których mogłaby go używać. Traktuje go jak coś czego musi się nauczyć, żeby nie mieć problemów w szkole.

4. Wnioski
Pani Anna jest typowym przykładem osoby e-wykluczonej, co oznacza, że w swojej dotychczasowej edukacji nie miała zajęć komputerowych. Pani Anna boi się komputera i nie widzi większego sensu korzystania z niego. Internet wydaje jej się niebezpiecznym miejscem.

5. Propozycje działań postdiagnostycznych
Pani Anna została skierowana na dodatkowe zajęcia komputerowe prowadzone w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone w ramach projektu Polski Cyfrowej Równych Szans. Zajęcia prowadzi certyfikowany Latarnik czyli lokalny animator, którego zadaniem jest zachęcanie pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Latarnik to wolontariusz, jego rolą jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, uczenie i pomoc w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim przekonywanie dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci.

Więcej informacji na temat bezpłatnych zajęć komputerowych można przeczytać na stronie CKU Koszalin w dziale kurs z Latarnikiem

Kilka ujęć z zajęć z Latarnikiem PCRS w CKU Koszalin:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz