piątek, 30 maja 2014

Reorganizacja strony WWW

Masz stronę internetową? To bardzo dobrze, bo w dzisiejszym świecie reklama w Internecie daje duże możliwości. Jednak jeżeli strona była założona wiele lat temu to warto się nad nią pochylić i zastanowić nad jej przebudową. Strony WWW, które powstały w "poprzedniej e-epoce" są zbudowane na plikach. (każda podstrona w osobnym dokumencie HTML). Ta sytuacja jest niewygodna przy uzupełnianiu treści (dostęp do FTP). Ponadto warto odświeżyć layout strony (szata graficzna).Budując nową wersję strony internetowej należy zwrócić uwagę na obecność tej strony w wyszukiwarkach. Załóżmy, że adres strony kontaktowej wyglądał następująco:
www.ckukoszalin.edu.pl/strona_kontakt.html
a po zmianie (np. zainstalowanym CMS)
www.ckukoszalin.edu.pl//kontakt

Treści zawarte na tej stronie WWW mogą być takie same, jednak zmiana adresu jest dla wyszukiwarki jednoznaczne. Po wpisaniu "starego" adresu, strona się nie wyświetli, ponieważ de facto strona nie istnieje. Po kilku tygodniach czy miesiącach strona będzie poprawnie indeksowana jednak do tego czasu użytkownicy będą przekierowywani z Google na "starą" wersję i będzie się wyświetlał komunikat typu "strona nie istnieje".

Aby zapobiec takiej sytuacji należy wykonać przekierowanie podstron w pliku htaccess, np.
RewriteRule ^strona_kontakt.html/$ http://ckukoszalin.edu.pl/kontakt/ [R=301,L]Zatem przy reorganizacji swojej witryny pamiętaj o użytkownikach, którzy wchodzą na Twoją stronę WWW przez wyszukiwarkę.
e-aleksandra

Więcej zagadnień związanych z administracją stron WWW poznasz na bezpłatnym kursie, które organizuje CKU Koszalin

czwartek, 15 maja 2014

Myślnik a łącznik

Częsty element w dokumencie, na który nie zwracamy szczególnej uwagi, to znak "-". Symbol ten może być stosowany w następujących sytuacjach:

MYŚLNIK
Myślnik zawsze otoczony jest spacjami. Znak jest dłuższy od łącznika. Oznacza wyjaśnienie danego stanu.
Np.

 • – Ale gorąco... – westchnął Wojtek.
 • William Wharton – amerykański psycholog, malarz i pisarz.


ŁĄCZNIK
Symbol łącznika jest krótki i jest stosowany do łączenia wyrazów czy liczb.
Np.

 • biało-czerwony,
 • Olimpiada Administracyjno-Prawna,
 • 25-krotny,
 • 75-452 (kod pocztowy),
 • 2008-2012 (lata).


Więcej informacji na temat pisania poprawnych dokumentów można zdobyć na bezpłatnych zajęciach w CKU Koszalin (Oprogramowanie biurowe).
e-aleksandra

poniedziałek, 12 maja 2014

Dokumentacja w firmie na piątkę

Firma stara się dobrze wyglądać dla klienta. Zleca wykonanie pięknych wizytówek, plakatów czy banerów. Ponadto aranżację biura poleca firmie, która zbuduje projekt idealnie dopasowany do profilu marki. Jednak często te zabiegi to nie wszystko. Działania administracyjne firm to potężny obrót dokumentów. Coraz więcej dokumentów jest przesyłana drogą elektroniczną co jest bardzo wygodne dla obu stron. Jednak niezależnie od tego czy jest to wersja papierowa czy elektroniczna, ważne jest, żeby dokument był poprawnie napisany.

Niestety bardzo często zdarza się, że w dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy znajduje się bardzo dużo błędów, które są przez lata powielane przez wielu pracowników. Najczęściej są to błędy wynikające z nieznajomości ortografii i interpunkcji języka polskiego.


Najczęściej spotykane skróty w dokumentach:
aa – ad acta (łac.) do akt
br. – bieżącego roku
dot. – dotyczy
ds. – do spraw
dn. – dnia
FHU – Firma Handlowo-Usługowa
FP – Firma Produkcyjna
GUS – Główny Urząd Statystyczny
jn. – jak niżej
jw. – jak wyżej
lp. – liczba porządkowa
nt. – na temat
PESEL – Powszechny System Ewidencji Ludności
p.o. – pełniący obowiązki
pw. – patrz wyżej
s.c. – spółka cywilna
SA – Spółka Akcyjna
sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ub. r. – ubiegłego roku
VAT – Value Added Tax (ang.) – podatek od towarów i usług
wg – według
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
wz. – w zastępstwie
z up. – z upoważnienia
mgr – magister
inż. - inżynier
prof. - profesor
dr - doktor
doc. - docent

Odstępy, kropki i wielkość liter w skrótach to nie przypadek!

Jeżeli nie jesteśmy pewni danego zapisu to sprawdźmy go na wiarygodnej stronie, np. PWN. Lepiej dłużej posiedzieć nad dokumentem niż później wstydzić się za podstawowe błędy. Dużym ułatwieniem jest też słownik zainstalowany w programach biurowych. Zawsze miejmy go włączonego i reagujmy na czerwone i zielone podkreślenia.

Skróty "na siłę"
W języku polskim są przyjęte pewne skróty, których stosowanie jest prawidłowe. Jednak często w dokumentach są stosowane "siłowe" skróty, które wynikają z niechęci piszącego do wystukania kilku dodatkowych klawiszy. Możemy się spotkać z takimi skrótami jak:
lek. - zamiast lekcja,
f. - zamiast firma,
matem. - zamiast matematyka.
Unikajmy takich zapisów, bo świadczą one o niedbalstwie piszącego.

Data
W korespondencji, powinna być następująca kolejność zapisu daty: dzień – miesiąc – rok. Można je zapisywać słownie, słownie i cyfrowo lub wyłącznie cyfrowo, np.

 • szósty lipca dwa tysiące dziewiątego roku (spotykany raczej w dialogach), 
 • 3 czerwca 2009 r. (pamiętaj o odmianie miesiąca), 
 • 25.03.2012 r., 
 • 12 IV 2009 r. (jeżeli miesiąc oznaczony jest rzymskimi literami to separatorem musi być spacja).
Więcej informacji na temat pisania, redagowania i formatowania dokumentów można uzyskać na zajęciach oprogramowania biurowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w CKU Koszalin.
e-aleksandra